Privacy voorwaarden

Om onze diensten te kunnen verlenen, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van personen met wie we samenwerken of een samenwerking mee willen aangaan. Piket Detachering, gevestigd aan Industrieweg Oost 21-H 6662 NE Elst (Gld), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hier leggen we je uit waarom we deze informatie verzamelen, hoe we je gegevens beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij deze informatie kunnen verstrekken aan derden.

Contactgegevens:

https://www.piket.nl
Industrieweg Oost 21
6662 NE Elst (Gld)
06 51136120

Thijs Leenders is de Functionaris Gegevensbescherming van Piket Detachering. Hij is te bereiken via thijs@piket.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Piket Detachering verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij respecteren je privacy en behandelen persoonsgegevens zorgvuldig en verantwoord. Onze werkwijze is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op het moment van inschrijven:

 • NAW-gegevens
 • E-mail en telefoonnummer
 • CV en werkervaring
 • Informatie over je genoten opleidingen en trainingen
 • Beschikbaarheid
 • Correspondentie met elkaar
 • Eventueel getuigschriften en referenties

Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken op het moment van bemiddeling:

 • Kopie ID-bewijs
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Kopie Rijbewijs
 • Certificaten zoals diploma’s en bijvoorbeeld VCA
 • Correspondentie omtrent functioneren
 • Arbeidsovereenkomst en aanverwanten
 • Loonstroken, jaaropgaven en declaraties
 • Gegevens over vakantie, verzuim, verlof of pensioen

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Piket Detachering verwerkt jouw persoonsgegevens voornamelijk voor de uitvoering van de dienstverlening, detachering. Grondslagen om dit te doen zijn:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief om je op de hoogte te houden
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over bijvoorbeeld een passende functie
 • De juiste gegevens te hebben voor een correcte en verplichting administratie
 • Om advies te kunnen geven omtrent je loopbaan
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Piket Detachering analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Piket Detachering volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Piket Detachering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Mocht je toestemming willen intrekken dan kan je de functionaris gegevensbescherming van Piket Detachering een e-mail sturen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Piket Detachering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer je in dienst komt veranderd de grondslag noodzakelijk voor wetgeving. Dan is er een fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor gegevens uit de administratie. 

Mocht je bezwaar hebben kan je altijd mailen naar je contactpersoon of naar de functionaris gegevensbescherming.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Piket Detachering verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met aan Piket Detachering gelieerde organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Piket Detachering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We delen (bepaalde) persoonsgegevens en CV’s met onze opdrachtgevers om tot de dienstverlening te komen.

 

 

 

Cookies

Piket .nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Piket.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Piket en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@piket.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Beveiliging

Piket Detachering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@piket.nl